Cvik pro vnímání, uvědomování si a prociťování chodidel

Obr.1      Obr.2

Výchozí postavení: nohy jsou od sebe na šířku kyčelních kloubu, váha těla stejnoměrně rozložena na obě nohy.

Obr. 1: Stoj s nataženými koleny, kolena i prsty u nohou směřuji kolmo dopředu

– chodidly vnímáme podložku – postavení  paty a přednoží; rozložení váhy mezi pravou a levou nohou

– cílem je mít váhu rovnoměrně rozloženou mezi patou a přednožím i mezi levou a pravou nohou

Obr. 2: Stejné postavení jako u obr.1

– lehce pokrčíme kolena a pozorujeme, jak reagují naše chodidla na tuto změnu

– pak střídavě pokrčujeme a natahujeme obě kolena, nebo střídavě pravé a levé, přitom se snažíme mít stále kontakt nohou s „kořeny“.

Cvik balanční – mobilita mezi patou a přednožím

Procvičování balancování chodidla na „kořenech“ při stoji na jedné noze

   

Obr.3      Obr.4

Výchozí postavení: stoj na obou nohách. Kolena i prsty směřují kolmo dopředu.

Obr. 3: Chodidlo levé nohy postavíme na „kořeny“ tak, aby pata byla na jednom „kořeni“ a bříška pod prsty na druhém „kořeni“. Vyrovnáme rozložení váhy mezi patou a přednožím. Pak přeneseme váhu na levou nohu a pravou nohu nadzvedneme nad podložku.

Dáváme pozor na to:

 • aby se koleno „dívalo“ stále dopředu, ne dovnitř ani ven
 • abychom patu udrželi postavenou kolmo k podložce, aby nepadala na vnitřní ani na zevní stranu
 • aby palec a malíček zůstaly v kontaktu s kořenem

Ve stoji na jedné noze zůstaneme několik vteřin, pak se postavíme na obě dvě nohy a  opakujeme 3 – 5krát. Na kořeny umístíme stejně tak i pravé chodidlo a provedeme stejný cvik. Porovnáme si aktivitu levé a pravé nohy.

Obr.4: Provedení cviku jako u obrázku 1.

Liší se umístění chodidla na kořeni.

Nyní si vybereme kořen, na který postavíme jednu nohu jako provazolezec, tzn. že kořen bude probíhat středem chodidla od paty k prstům.

Pata je kolmo k podložce,  v plné zátěži při stoji na jedné noze, neklesne na vnitřní stranu.  Palec a malík bude každý ze své strany obtáčet kořen.

Informace pro terapeuty:

 1. U každého cviku definujte cíl, tzn. např. mobilita, stabilita, síla, rovnováha, případně jejich různé kombinace.
 2. Popište výchozí polohu pro cvik, postavení chodidel, kolen, pánve apod.
 3. Pro umístění chodidel využijte „kořeny“, které mohou pozici ulehčit, ale i ztížit. Díky nim může být cvik více balanční nebo více silový.
 4. Může se zvolit jedno základní výchozí postavení pro cvik a pak různé variace pohybu, od nejlehčích po těžší, nebo od vnímání nohou až po silový cvik.
 5. Popište průběh cviku, event. počet doporučených opakování.
 6. U cviku upozorněte na co si dávat pozor, aby byl pohyb koordinovaný (např. koleno směřuje dopředu a nedívá se dovnitř ani ven apod.).
 7. Využijte různé pozice od stoje na dvou nebo jedné noze, polo dřep nebo dřep, pozice na čtyřech, sed na židličce před koberečkem a na kořenech mít postavená chodidla atd.
 8. Může být i varianta – naučit cvik a procvičit ho na rovné podložce a pak využít pro ten samý cvik RootyRUG apod.
 9. Kreativita ve využití dalších pomůcek jako theraband, různé gumy nebo malé míčky apod.